Psychoterapia młodzieży Zielona Góra

Metoda pracy psychoanalitycznej

Poznaj etapy psychoterapii

Jak pracuje psycholog
Psychoterapia młodzieży Zielona Góra

Psychoterapia psychoanalityczna

Jak pracuję?

Gabinet psychoanalizy w Zielonej Górze

Psychoanaliza

 

Psychoanaliza klasyczna jako teoria i metoda leczenia została sformułowana przez Zygmunta Freuda (żyjącego w latach 1856-1939), który odkrył istnienie i wpływ nieświadomości na życie człowieka. Psychoanaliza opiera się na wspólnym badaniu psychiki, przez analityka i pacjenta, poprzez analizę wolnych skojarzeń, marzeń sennych, fantazji oraz myśli, uczuć i zachowań. Wgląd w to, co nieświadome i nadawanie znaczenia temu co odkrywane, prowadzi w procesie terapeutycznym do zmian w systemie mechanizmów obronnych pacjenta oraz wewnętrznej integracji struktur psychicznych. Teoria psychoanalityczna miała wielu kontynuatorów i współcześnie prężnie się rozwija.

 

 

Psychoterapia psychoanalityczna

 

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na założeniach psychoanalizy. Jej celem jest głębsze zbadanie źródeł trudności lub zaburzeń pacjenta uwzględniając wpływ nieświadomości na jego codzienne funkcjonowanie. Jest formą długoterminowej pracy terapeutycznej, prowadzonej z częstotliwością 2-4 razy w tygodniu, według indywidualnych ustaleń.

 

Leczenie dokonuje się w relacji terapeutycznej pacjenta z terapeutą, w której istnieje możliwość przyglądania się różnym obszarom funkcjonowania pacjenta, na poziomie świadomym i nieświadomym, by móc zrozumieć ich istotę i znaczenie. Dzieje się to w oparciu o stałą relację pacjenta z terapeutą, gdzie osoba lecząca się jest zaproszona do dzielenia się wolnymi skojarzeniami, snami, fantazjami, które dają terapeucie i pacjentowi dostęp do tego, co nieświadome. Łączenie tego, co nieświadome ze świadomie dostępną wiedzą o sobie otwiera możliwość lepszego rozumienia siebie i swojego aktualnego funkcjonowania. Wiązanie tego, czego pacjent doświadcza w procesie terapeutycznym z poznawanymi, wewnętrznymi elementami swojego życia psychicznego, pozwala na uzyskiwanie większej równowagi i satysfakcji z podejmowanych różnorodnych aktywności życiowych.

 

Terapeuta pracujący tą metodą zobowiązany jest do przebycia własnej psychoterapii psychoanalitycznej oraz pracy pod stałą superwizją, co ma znaczący wpływ na jakość prowadzonej psychoterapii.

Psychoterapia - formy spotkań

Psychoterapia indywidualna młodzieży

 

Psychoterapia indywidualna młodzieży skierowana jest do młodych osób, które doświadczają trudności w różnych obszarach swojego życia i czują, że potrzebują wparcia, by móc rozumieć i realizować siebie na kolejnych etapach swojego rozwoju. Osoby młode szukają odpowiedzi na pytania kim są, gdzie jest ich miejsce wśród innych ludzi, jak mają radzić sobie ze zmianami w nich samych, w rodzinie, wśród rówieśników, jak budować trwałe relacje?... Często czują się niezrozumiane przez najbliższych. Potrzebują niezależnego spojrzenia na siebie, neutralnego miejsca, gdzie mogliby wyrażać to, co czują i myślą bez obawy o ocenę czy odrzucenie.

 

Psychoterapia psychoanalityczna młodzieży oparta o stałą, bezpieczną relację terapeutyczną, pozwala na budowanie wewnętrznej przestrzeni do rozumienia siebie i innych, co otwiera drogę do harmonijnego rozwoju osobistego. Jest zaproszeniem do łączenia tego, co nieświadomie wpływa na funkcjonowanie emocjonalne ze świadomą wiedzą o sobie, by móc odzyskiwać wpływ na swoje życie w wielu obszarach funkcjonowania.

 

W psychoterapii młodzieży konieczna jest współpraca rodziców lub opiekunów prawnych, co stanowi niezbędny element powodzenia procesu terapeutycznego.

 

Gabinetn psychologa w Zielonej Górze
Psychoterapia dorosłych Zielona Góra

Psychoterapia indywidualna dorosłych

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych skierowana jest do osób, które czują, że potrzebują pomocy w zrozumieniu doświadczanych przez siebie trudności i pragną zmiany. Różne doświadczenia życiowe wpływają na nasze funkcjonowanie emocjonalnie, podejmowane decyzje, role życiowe, sposób postrzegania siebie. To, co dzieje się aktualnie w naszym życiu czasem jest nam trudno zrozumieć, zatrzymać, zmienić, sprawić, żeby nie powtarzało się to, czego nie chcemy doświadczać.

 

Psychoterapia psychoanalityczna, poprzez proces terapeutyczny oparty na stałości i zaufaniu, daje możliwość badania tego, co nieświadomie wpływa na aktualne funkcjonowanie emocjonalne. Wiązanie tego, co nieświadome ze świadomą wiedzą o sobie daje możliwość lepszego rozumienia siebie, by móc podejmować zmiany i odzyskiwać wpływ na jakość swojego życia.

 

Problematyka trudności doświadczanych przez osoby dorosłe jest bardzo różnorodna i wymaga głębszego spojrzenia na naturę problemu oraz jego źródła, co jest możliwe na poprzedzających psychoterapię, konsultacjach.

Gabinet psychoterapii w Zielonej Górze
Psychoterapia grupowa Zielona Góra

Psychoterapia grupowa

 

Psychoterapia grupowa jest formą oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób doświadczających różnorodnych trudności emocjonalnych w swoim codziennym funkcjonowaniu, które znacząco uniemożliwiają im czerpanie satysfakcji ze swojego życia.

 

Ta forma pracy psychoterapeutycznej opiera się na doświadczaniu wspólnoty osób jako pomocnych w zrozumieniu siebie i innych. Jest szczególnym osobistym doświadczeniem bycia z innymi ludźmi w obszarze ich trudności poprzez wzajemne dzielenie się swoim życiem wewnętrznym. Grupowy proces terapeutyczny rozwijający się przy stałej obecności terapeuty pozwala na dotykanie wielu osobistych problemów, które mogą być ujawniane przez członków grupy w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

 

Psychoterapia grupowa jest doświadczeniem zmieniającym postrzeganie siebie i innych poprzez uzyskanie większego wglądu w emocjonalne źródła swoich reakcji na innych oraz sposobu wyrażania siebie. Daje możliwość dostrzeżenia swoich zasobów i osobistych możliwości, które stają się widoczne przy wsparciu innych uczestników grupy. Odkrycie siebie  „na nowo” w grupie pozwala na podejmowania zmian i wyjście z emocjonalnego impasu.

Psychoterapia Zielona Góra

KONTAKT

KONTAKT

JAK PRACUJĘ

OFERTA

O MNIE

HOME

Paula

Cieciorowska

© 2019 Gabinet psychologiczny mgr Paula Cieciorowska

Realizacja  Loobinool

Gabinet Psychologiczny

mgr Paula Cieciorowska


 

Adres:

ul. Św. Jadwigi 1

65-065 Zielona Góra

 

 

I piętro, pokój nr 108

(na domofonie należy wybrać nr 108)

Konsultacje psychologa w Zielonej Górze

Umów się na konsultację

Rejestracja odbywa się telefonicznie.

Jeśli nie mogę odebrać Państwa telefonu,

proszę o pozostawienie wiadomości, oddzwonię.

Psychoterapia Zielona Góra