Oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Poznaj metody mojej pracy

Gabinet psychologiczny w Zielonej Górze
Oferta psychologa dla młodzieży w Zielonej Górze
Oferta psychologa dla dorosłych w Zielonej Górze
Oferta psychologa dla grup w Zielonej Górze

Spotkanie z psychologiem krok po kroku

 

1. Wskazania do psychoterapii

2. Konsultacja psychologiczna

3. Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna

 

Psychoterapia psychoanalityczna skierowana jest do osób, które poszukują pomocy w zrozumieniu doświadczanych przez siebie trudności lub cierpienia i pragną zmiany.

Opiera się na leczeniu słowem i jej celem jest głębsze zbadanie źródeł trudności lub zaburzeń pacjenta. Dokonuje się ono w relacji terapeutycznej pacjenta z terapeutą, w której istnieje możliwość przyglądania się różnym obszarom funkcjonowania pacjenta, na poziomie świadomym i nieświadomym, by móc zrozumieć ich istotę i znaczenie. Wiązanie tego, czego pacjent doświadcza w procesie terapeutycznym z poznawanymi, wewnętrznymi elementami jego życia psychicznego pozwala na uzyskiwanie większej równowagi i satysfakcji z podejmowanych różnorodnych aktywności życiowych.

 

Psychoterapia psychoanalityczna w założeniu jest otwartą formą psychoterapii, trwającą dłużej, co wiąże się z czasem jaki potrzebny jest do badania głębszych procesów psychicznych pacjenta. Sesje trwają 50 minut i odbywają się z częstotliwością 2-4 razy w tygodniu, według indywidualnych ustaleń.Zakończenie terapii wyznaczane jest wspólnie przez terapeutę i pacjenta.

Konsultacja psychologiczna

 

Konsultacja psychologiczna jest początkiem kontaktu terapeutycznego. Ma na celu rozpoznanie natury problemu zgłaszanego przez pacjenta oraz określenie jaka forma pomocy psychologicznej jest najbardziej adekwatna do potrzeb pacjenta.Ilość konsultacji jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj obejmuje cztery spotkania konsultacyjne. Na ostatniej z nich omawiane są z pacjentem możliwości i kierunki dalszej pomocy psychoterapeutycznej. Konsultacje dają pacjentowi czas na doświadczenie czym jest kontakt terapeutyczny oraz zastanowienie się czy terapeuta jest osobą, z którą chciałby pracować.

Wskazania do psychoterapii

 

• trudności doświadczane w związkach z osobami ważnymi lub niemożność bycia w bliskiej relacji

• trudności emocjonalne o różnej naturze:

  • przeżywanie silnego napięcia, lęku

  • nieradzenie sobie ze stresem

  • poczucie osamotnienia i wyobcowania

  • odczuwanie stałego zniechęcenia, apatia

• zaburzenia nerwicowe

• depresja lub nawracające stany depresyjne

• zaburzenia osobowości

• zaburzenia snu

• zaburzenia odżywiania

• trudności natury seksualnej

• utrata bliskiej osoby

• choroby i dolegliwości psychosomatyczne

• trudności rodzicielskie i wychowawcze

• doświadczanie chorób przewlekłych lub onkologicznych

• trudności w obszarze zawodowym

• uzależnienia od środków psychoaktywnych

• cierpienie spowodowane doświadczeniem uzależnienia bliskiej osoby

 

Jeśli przeżywasz takie trudności w swoim życiu i pragniesz zmiany - zapraszam na konsultację.

wskazania do psychoterapii opis
Konsultacja psychologiczna opis
Psychoterapia psychonalityczna opis

W ramach gabinetu prywatnego oferuję Państwu możliwość podjęcia psychoterapii indywidualnej. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

Dobry psycholog Zielona Góra

W czym mogę Ci pomóc?

Gabinet psychologiczny

 

 

Może z czasem zobaczymy rzeczy,

których, jak dotąd, nie możemy sobie wyobrazić

 

 

Galileusz

KONTAKT

JAK PRACUJĘ

OFERTA

O MNIE

HOME

Paula

Cieciorowska

© 2019 Gabinet psychologiczny mgr Paula Cieciorowska

Realizacja  Loobinool

Gabinet Psychologiczny

mgr Paula Cieciorowska


 

Adres:

ul. Św. Jadwigi 1

65-065 Zielona Góra

 

 

I piętro, pokój nr 108

(na domofonie należy wybrać nr 108)

Konsultacje psychologa w Zielonej Górze

Umów się na konsultację

Rejestracja odbywa się telefonicznie.

Jeśli nie mogę odebrać Państwa telefonu,

proszę o pozostawienie wiadomości, oddzwonię.

Psychoterapia Zielona Góra